1.Reklamacje można zgłaszać na adres e-mailowy info@ebuczek.pl.

Reklamacji podlega:

-zawartość pliku jest niezgodna z opisem

-plik posiada wady techniczną

2.Reklamacji nie podlega:

-format Publikacji elektronicznej

-niemożność otworzenia pliku na urządzeniu,które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo format pliku,w którym Publikacja elektroniczna została udostępniona.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedawcy

4.Z uwagi na charakter oferowanych przez nas produktów,klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na odległość w terminie 10 dni od dnia zawarcia

umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"