W przypadku plików zabezpieczonych, w ciągu 2 minut zostanie przesłany eBUCZEK na Twój  email. Prosimy również o sprawdzenie folderu SPAM.

W przypadku plików bez zabezpieczeń do 20 minut zostanie przesłany eBUCZEK.

Duże eBUCZKI audio mogą być przesyłane dłużej.